Kamis, 01 November 2012

laporan fotosintesis

SMA NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013


29/09/2012


DI SUSUN OLEH  : KELOMPOK X
KELAS                  : XII IPA 2
ANGGOTA           : ACH FAUZAN
                             MULYADI
                             YUSMANIAR  N AFIFAH
                             ITBAUL HASANAHI .  TUJUAN
1.    Untuk mengetahui pengaruh sinar matahari terhadap proses pembentukan glukosa .
2.    Untuk mengetahui hasil fotosintesis berupa glukosa
II. DASAR TEORI
          Fotosintesis adalah mengolah bahan sederhana menjadi bahan yang kompleks dengan bantuan cahaya pada tumbuhan. Bahan sederhana yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Tumbuhan umumnya mendapatkan karbon dioksida dari udara dan mendapatkan air dari tanah. Karbon dioksida diubah menjadi gula. Hasil sampingan proses ini adalah gas oksigen.
Proses ini memerlukan energi yang alami didapat dari cahaya matahari. Energi cahaya matahari ini diserap oleh klorofil yang terdapat pada tumbuhan. Proses Fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Fotosintesis pada tumbuhan dilakukan pada siang hari dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida serta mengeluarkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen akan disebarkan ke luar tumbuhan sehingga manusia dapat menghirupnya untuk bernafas sedangkan karbohidrat digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk pertumbuhan.
Pada malam hari karena tidak ada cahaya matahari, tumbuhan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada tugas laporan ini saya akan membahas mengenai pembuktian bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen.
Dalam fotosintesis berlangsung dalam dua tahap , yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang merupakan pemecahan atau penguraian air oleh cahaya  matahari . energi dari cahaya matahari  di tangkap oleh klorofil untuk di ubah menjadi energy kimia yang di simpan dalam bentuk ATP . selanjutnya , ATP di gunakan untuk menguraikan air  menjadi oksigen. Selanjutnya hidrogen di hasilkan oleh penguraian air  kemudian bergabung dengan NADP ( nikotinamida adenine dinukleotida fosfat / dalam bentuk oksidasi ). NADP selanjutnya berubah menjadi NADPH + H+ ( nikotinamida adenine dinukleotida fosfat H / dalam bentuk reduksi ) dan melepaskan oksigen sebagai hasil sampingan , berikut adalah reaksinya.
          NADP+ + 2H+ + 2e→ NADPH + H+
Reaksi gelap berlangsung dengan menggunakan produk hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2 , untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbonat, tetapi tidak memerlukan cahaya matahari . dalam reaksi gelap ATP berperan sebagai sumber energi , sedangkan NADPH2 berperan sebagai sumber tenaga pereduksi.

III.  ALAT DAN BAHAN
a)    ALAT
·       Beaker glass 250 ml                        3 buah
·       Beaker glass 100 ml                        1 buah
·       Kaki tiga                                           1 buah
·       busen                                               1 buah
·       Kasa                                                  1 buah
·       Penjepit buaya                                1 buah
·       Korek api                                          1 buah
·       Termometer                                    1 buah      
·       Aluminium foil                                1 buah      
b)    BAHAN
·       Daun yang terkena sinar matahari
·       Daun yang terkena sinar matahari di tutup sebagian
·       Air secukupnya
·       Yodium tincture
·       Alcohol 70%
IV. PROSEDUR

1.    Beaker glass 1 → berisi air
2.    Beaker glass 2 → berisi alcohol
3.    Beaker glass 3 → berisi yodium
4.    Mendidihkan air ± 20 menit
5.    kemudian memasukkan daun kedalam air selama Memindahkan daun kedalam alkohol yang sudah di panaskan ± 2 menit
6.    Memindahkan daun kedalam yodium tinkture
V. Data hasil pengamatan
A.    Sebelum

B.     Sesudahno
Hasil uji

keterangan
Gejala Pada bagian daun yg tertutup ( alumunium foil )
Gejala Pada bagian daun yg tidak tertutup
1
Pada bagian daun yg tertutup terdapat warna biru (atau menghasilkan glukosa)
Pada bagian daun sebagian ada yg tidak berwarna biru

2
Warna hijau muda dominan pada bagian yg tertutup
Daun berwarna hijau tua
VI.  ANALISIS
          Pada daun yang terbuka bagian daun mendapatkan cahaya keseluruhan, otomatis daun tersebut dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna yaitu melalui reaksi terang dan  akan di teruskan dengan reaksi gelap yang akan menghasilkan glukosa dan energi . Pada percobaan kami ternyata daun tersebut tidak berwarna biru secara keseluruhan (tidak menghasilkan glukosa), ada sebagian kecil yang tidak berwarna biru . untuk lebih jelasnya kami akan membahasnya dalam pembahasan .
          Sedangkan pada daun yang sebagian di tutupi dengan alumunium foil , bagian daun tidak mendapatkan cahaya dengan sempurna ada sebagian yang di tutupi tersebut  tidak mendapatkan cahaya, jadi pada bagian yg tertutup tidak akan bisa melakukan fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya. Nah pada percobaan ini bagian daun yang tertutupi alumunium foil sebagian ada yang berwarna biru (menghasilkan glukosa dan energi ), menanggapi masalah yang sudah di jelaskan di atas , kelompok kami menyimpulkan dalam beberapa pertanyaan
Ø Mengapa pada bagian daun yang terkena matahari, ada sebagian yang tidak menghasilkan glukosa?
Ø Apa yang menyebabkan daun tersebut kekurangan H2O?
Ø Mengapa pada bagian daun yang tertutup alumunium foil masih bisa melakukan fotosintesis?
Ø Bahan apa saja yang harus terpenuhi agar bisa melakukan reaksi gelap?
VII. PEMBAHASAN
          Dalam sub bab ini kami akan mencoba menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami simpulkan di atas
o   Dalam proses fotosintesis memerlukan bahan utama yaitu H2O dan CO2 pada praktikum ini kami menyimpulkan bahwa daun yang terkena matahari glukosanya tidak merata ( sebagian ) yang seharusnya glukosa pada daun tersebut merata. Kemungkinan bahan utama yang tidak terpenuhi adalah H2O , H2O di hasilkan dari akar yang menyerap air dari tanah, kemudian air akan di angkut oleh pembuluh xilem hingga sampai ke daun dan seluruh bagian tumbuhan
o   Ada beberapa hal yang menyebabkan pengangkutan air oleh xilem bisa terhambat diantaranya daya serap akar, daya hisab daun . sehingga air tidak bisa terangkut merata dan pada bagian daun ada yang tidak bisa melakukan proses fotosintesis yang mebutuhkan bahan utama yaitu H2O dan CO2.
o   Fotosintesis di bagi dua yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, reaksi terang dapat di lakukan pada tempat yang terang , dan reaksi gelap dapat di lakukan apabila reaksi terang sudah di lakukan karena reaksi gelap membutuhkan bahan utama yg di hasilkan  reaksi terang yaitu ATP+NADH2 untuk menjadi molekul glukosa, sebelum terbentuk molekul glukosa ATP+NADH2 membentuk APG (asam phospo gliserol) kemudian akan membentuk glukosa (C6H12O6) , dalam praktikum kami daun yang di tutupi dengan alumunium foil ,  sebelum daun di tutupi dengan alumunium foil, daun sudah sempat melakukan reaksi terang kemudian hasil dari reaksi terang di teruskan dengan reaksi gelap dan akan menghasilkan glukosa, sehingga bagian daun yang tertutup tampak berwarna biru ( menghasilkan glukosa).
o   fotosintesis di bagi dua yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, reaksi terang dapat di lakukan pada tempat yang terang , dan reaksi gelap dapat di lakukan apabila reaksi terang sudah di lakukan karena reaksi gelap membutuhkan bahan utama yg di hasilkan  reaksi terang yaitu ATP+NADH2 untuk menjadi molekul glukosa, sebelum terbentuk molekul glukosa ATP+NADH2 membentuk APG (asam phospo gliserol) kemudian akan membentuk glukosa (C6H12O6) ,
VIII. KESIMPULAN
v sinar matahari sangat di butuhkan dalam proses fotosintesis, cahaya matahari akan di tangkap oleh klorofil, dan akan di ubah menjadi energi kimia dan di simpan dalam bentuk ATP. Dan ATP adalah bahan utama dalam melakukan fotosintesis.
v Setelah melakukan praktikum ternyata hasil fotosintesis yang berupa glukosa dapat di lihat pada bagian daun yang berwarna biru.

IX. PENUTUP
          Demikian laporan praktikum ini kami buat tentang hasil dari fotosintesis yang berupa glukosa , apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun kami mohon maaf. Dan semoga laporan ini bermanfaat  bagi kami maupun anda yang membaca.

3 komentar:

Decker Tptp mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Auza Arheend mengatakan...

Bagus nih, tapi gambar data hasil pengamatannya kok nggak ada ya

lingkar gempar mengatakan...

hehheheheee masih blom sempet buat

Posting Komentar